VANET Simulator
 All Classes Functions Variables
vanetsim.gui.helpers.VehicleType Member List

This is the complete list of members for vanetsim.gui.helpers.VehicleType, including all inherited members.

getColor()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMaxAccelerationRate()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMaxBrakingRate()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMaxCommDist()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMaxPoliteness() (defined in vanetsim.gui.helpers.VehicleType)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMaxSpeed()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMaxTimeDistance() (defined in vanetsim.gui.helpers.VehicleType)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMaxWaittime()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMinAccelerationRate()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMinBrakingRate()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMinCommDist()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMinPoliteness() (defined in vanetsim.gui.helpers.VehicleType)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMinSpeed()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMinTimeDistance() (defined in vanetsim.gui.helpers.VehicleType)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getMinWaittime()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getName()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
getVehicleLength()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
isEmergencyVehicle()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
isWifi()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setColor(int color)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setEmergencyVehicle(boolean emergencyVehicle)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMaxAccelerationRate(int maxAccelerationRate)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMaxBrakingRate(int maxBrakingRate)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMaxCommDist(int maxCommDist)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMaxPoliteness(int maxPoliteness_) (defined in vanetsim.gui.helpers.VehicleType)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMaxSpeed(int maxSpeed)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMaxTimeDistance(int maxTimeDistance_) (defined in vanetsim.gui.helpers.VehicleType)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMaxWaittime(int maxWaittime)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMinAccelerationRate(int minAccelerationRate)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMinBrakingRate(int minBrakingRate)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMinCommDist(int minCommDist)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMinPoliteness(int minPoliteness_) (defined in vanetsim.gui.helpers.VehicleType)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMinSpeed(int minSpeed)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMinTimeDistance(int minTimeDistance_) (defined in vanetsim.gui.helpers.VehicleType)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setMinWaittime(int minWaittime)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setVehicleLength(int vehicleLength)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
setWifi(boolean wifi)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
toString()vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline
VehicleType(String name, int vehicleLength, int maxSpeed, int minSpeed, int maxCommDist, int minCommDist, int maxBrakingRate, int minBrakingRate, int maxAccelerationRate, int minAccelerationRate, int minTimeDistance, int maxTimeDistance, int minPoliteness, int maxPoliteness, int maxWaittime, int minWaittime, boolean wifi, boolean emergencyVehicle, int color)vanetsim.gui.helpers.VehicleTypeinline